Tarihçemiz

Meslek Odamız 1954 yılında 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun “ 09.03.1954 tarihinde T.B.M.M’de görüşülüp kabul edilmesinden sonra 18.03.1954 tarih ve 8661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Sinop illerinde, Samsun Bölgesi Veteriner Hekimler Odası uzun yıllar görevine bölge odası olarak devam etmiş zaman içerisinde “Samsun Bölgesi Veteriner Hekimler Odası” nın faaliyet alanında bulunan Amasya, Çorum, Tokat ve Ordu illerinde Veteriner Hekim sayısının artması ile “Veteriner Hekim Odası” kuracak sayıya erişmeleri sonucunda bu iller kendi il sınırları içinde faaliyetlerini sürdürecek şekilde Veteriner Hekim Odalarını kurmak üzere Samsun Bölgesi Veteriner Hekimler Odası’ndan sırası ile Amasya, Çorum ve Tokat 2005 yılında, Ordu 2009 yılında Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi kararı ile Samsun Bölgesi Veteriner Hekimler Odasından ayrılarak müstakil Veteriner Hekim Odalarını kurmuşlardır. Bunun sonucunda odamız 2009 tarihinden itibaren Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bağlı, Samsun Sinop Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak Samsun ve Sinop il sınırlarını içine alacak şekilde tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Samsun Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası'nın tarihinde Yönetim Kurulunda ve diğer organlarında görev yapmış bu güne kadar tüm çalışmalarda emeği geçen meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bizi Takip Edin

Fotoğraf Galerisi

Basında Biz

0 (362) 230 43 96